Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.13.13

Verš

apramatto ’nuyuñjīta
mano mayy arpayañ chanaiḥ
anirviṇṇo yathā-kālaṁ
jita-śvāso jitāsanaḥ

Synonyma

apramattaḥ — pozorný a vážný; anuyuñjīta — mĕl by zamĕřit; manaḥ — mysl; mayi — na Mĕ; arpayan — zamĕřující; śanaiḥ — postupnĕ, krok za krokem; anirviṇṇaḥ — bez lenosti či sklíčenosti; yathā-kālam — alespoň třikrát dennĕ (za úsvitu, v poledne a při západu slunce); jita — poté, co zvládl; śvāsaḥ — dýchání; jita — poté, co zvládl; āsanaḥ — sedové pozice.

Překlad

Človĕk by mĕl být pozorný a vážný a nikdy ne líný či sklíčený. Poté, co zvládne yogové postupy dýchání a sezení, by mĕl cvičit zamĕření mysli na Mne za úsvitu, v poledne a při západu slunce. Tak by mĕl postupnĕ zcela pohroužit mysl do Mĕ.