Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.12.21

Verš

yasminn idaṁ protam aśeṣam otaṁ
paṭo yathā tantu-vitāna-saṁsthaḥ
ya eṣa saṁsāra-taruḥ purāṇaḥ
karmātmakaḥ puṣpa-phale prasūte

Synonyma

yasmin — v nĕmž; idam — tento vesmír; protam — napříč protkaný; aśeṣam — celek; otam — a podélnĕ; paṭaḥ — látka; yathā — jako; tantu — nití; vitāna — v množství; saṁsthaḥ — nacházející se; yaḥ — to, co; eṣaḥ — tento; saṁsāra — hmotné existence; taruḥ — strom; purāṇaḥ — existující odnepamĕti; karma — k plodonosným činnostem; ātmakaḥ — přirozenĕ tíhnoucí; puṣpa — první výsledek, kvetení; phale — a plod; prasūte — vytvořený.

Překlad

Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a nachází se v Nĕm. Podmínĕná duše odnepamĕti přijímá hmotná tĕla, která jsou jako velké stromy udržující její hmotnou existenci. Tak jako strom nejprve kvete a pak vytváří plody, strom hmotné existence, kterým je hmotné tĕlo živé bytosti, vytváří různé výsledky hmotného života.

Význam

Než strom vytvoří plody, objevují se kvĕty. Slova puṣpa-phale podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura označují štĕstí a neštĕstí hmotné existence. Nĕkdy se může zdát, že hmotný život vzkvétá, ale nakonec se objeví trpké plody v podobĕ stáří, smrti a jiných neštĕstí. Připoutanost k hmotnému tĕlu, které tíhne ke smyslovému požitku, je hlavní příčinou hmotné existence, a proto je nazvána saṁsāra-taru. Sklon využívat vnĕjší energii Nejvyššího Pána existuje odnepamĕti, jak vyjadřují slova purāṇaḥ karmātmakaḥ. Hmotný vesmír je expanzí klamné energie Nejvyššího Pána, vždy na Nĕm závisí a neliší se od Nĕho. Toto jednoduché pochopení může vysvobodit podmínĕné duše z jejich nekonečného putování nešťastným královstvím māyi.

Slova puṣpa-phale lze také chápat ve významu smyslový požitek a osvobození. Strom hmotné existence bude dále vysvĕtlen v následujících verších.