Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.12.11

Verš

tās tāḥ kṣapāḥ preṣṭhatamena nītā
mayaiva vṛndāvana-gocareṇa
kṣaṇārdha-vat tāḥ punar aṅga tāsāṁ
hīnā mayā kalpa-samā babhūvuḥ

Synonyma

tāḥ tāḥ — všechny ty; kṣapāḥ — noci; preṣṭha-tamena — s nejmilovanĕjším; nītāḥ — strávené; mayā — se Mnou; eva — jistĕ; vṛndāvana — ve Vṛndāvanu; go-careṇa — který mohu být poznán; kṣaṇa — okamžiku; ardha-vat — jako polovina; tāḥ — ty samé noci; punaḥ — zase; aṅga — milý Uddhavo; tāsām — pro gopī; hīnāḥ — beze; mayā — Mĕ; kalpa — den Brahmy (4    320    000    000 let); samāḥ — stejnĕ dlouhé jako; babhūvuḥ — staly se.

Překlad

Milý Uddhavo, všechny ty noci, které gopī strávily se Mnou, svým nejmilejším, ve vṛndāvanské zemi, jim připadaly kratší než okamžik. Když ale pozbyly Mou společnost, zdálo se jim, že ty samé noci trvají celou vĕčnost, jako kdyby se každá délkou vyrovnala Brahmovu dni.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī komentuje: „Gopī zažívaly krajní úzkost, když s nimi Pán Kṛṣṇa nebyl, a přestože navenek vypadaly zmatené, ve skutečnosti dospĕly do nejvyššího stádia dokonalého samādhi. Jejich vĕdomí bylo intenzívnĕ a důvĕrnĕ připoutané k Pánu Kṛṣṇovi a díky tomuto vĕdomí Kṛṣṇy jim vlastní tĕla připadala, že jsou od nich velmi vzdálená, ačkoliv normálnĕ lidé pokládají vlastní tĕlo za své nejbližší vlastnictví. Gopī ve skutečnosti neuvažovaly o své vlastní existenci. Za normálních okolností jsou pro mladou ženu manžel a dĕti tím nejdražším, co má, ale gopī nebraly ohledy ani na existenci svých takzvaných rodin. Nedokázaly myslet na tento svĕt ani na život po smrti. Vlastnĕ si toho všeho ani nebyly vĕdomé. Jako velcí mudrci, kteří se odpoutávají od jmen a podob hmotného svĕta, gopī nedokázaly myslet na nic, protože byly pohroužené v milostných vzpomínkách na Pána Kṛṣṇu. Tak jako se řeky vlévají do oceánu, gopī svou hlubokou láskou zcela splynuly s vĕdomím Pána Kṛṣṇy.“

Den Brahmy proto připadal gopīm jako okamžik, když byl Pán Kṛṣṇa s nimi, a jediný okamžik jim připadal jako den Brahmy, když byl Pán Kṛṣṇa pryč. Vĕdomí Kṛṣṇy, jaké mĕly gopī, je dokonalostí duchovního života, a zde jsou popsány příznaky této dokonalosti.