Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.10.23

Verš

iṣṭveha devatā yajñaiḥ
svar-lokaṁ yāti yājñikaḥ
bhuñjīta deva-vat tatra
bhogān divyān nijārjitān

Synonyma

iṣṭvā — poté, co uctíval; iha — v tomto svĕtĕ; devatāḥ — polobohy; yajñaiḥ — obĕťmi; svaḥ-lokam — na nebeské planety; yāti — jde; yājñikaḥ — konatel obĕtí; bhuñjīta — může si užívat; deva-vat — jako bůh; tatra — tam; bhogān — radovánek; divyān — nebeských; nija — vlastní snahou; arjitān — dosažených.

Překlad

Pokud nĕkdo na Zemi pořádá obĕti pro uspokojení polobohů, půjde na nebeské planety, kde si bude jako polobůh užívat všech nebeských radovánek, které si získal svými obřady.