Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.1.20

Verš

śrutvāmoghaṁ vipra-śāpaṁ
dṛṣṭvā ca muṣalaṁ nṛpa
vismitā bhaya-santrastā
babhūvur dvārakaukasaḥ

Synonyma

śrutvā — když slyšeli o; amogham — neselhávající; vipra-śāpam — kletbĕ brāhmaṇů; dṛṣṭvā — když spatřili; ca — a; muṣalam — kyj; nṛpa — ó králi; vismitāḥ — užaslí; bhaya — obavami; santrastāḥ — zneklidnĕní; babhūvuḥ — stali se; dvārakā-okasaḥ — obyvatelé Dvāraky.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, když obyvatelé Dvāraky slyšeli o brāhmaṇské kletbĕ, jež nikdy neselhává, a spatřili kyj, užasli a zmocnily se jich obavami.