Skip to main content

Zpěv jedenáctý: Obecná historie

KAPITOLA PRVNÍ: Prokletí yaduovské dynastie
KAPITOLA DRUHÁ: Mahārāja Nimi se setkává s devíti Yogendry
KAPITOLA TŘETÍ: Osvobození od energie klamu
KAPITOLA ČTVRTÁ: Drumila králi Nimimu vysvĕtluje inkarnace Boha
KAPITOLA PÁTÁ: Nārada uzavírá své učení předané Vasudevovi
KAPITOLA ŠESTÁ: Yaduovská dynastie se odebírá do Prabhāsy
KAPITOLA SEDMÁ: Pokyny Pána Kṛṣṇy Uddhavovi
KAPITOLA OSMÁ: Příbĕh Piṅgaly
KAPITOLA DEVÁTÁ: Odpoutanost ode všeho hmotného
KAPITOLA DESÁTÁ: Povaha plodonosného jednání
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Příznaky podmínĕných a osvobozených živých bytostí
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Nad askezí a poznáním
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Haṁsa-avatāra odpovídá na otázky Brahmových synů
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje Śrī Uddhavovi systém yogy
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Kṛṣṇův popis dokonalostí mystické yogy
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Pánův majestát
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Kṛṣṇův popis varṇāśramského zřízení
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Popis varṇāśrama-dharmy
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Dokonalost duchovního poznání
KAPITOLA DVACÁTÁ: Čistá oddaná služba předčí poznání a odpoutanost
KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ: Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje védskou cestu
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ: Výčet prvků hmotného stvoření
KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ: Píseň brāhmaṇy z Avantī
KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ: Filosofie sāṅkhyi
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ: Tři kvality přírody a mimo jejich vliv
KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ: Pokyny Pána Kṛṣṇy k procesu uctívání Božstev
KAPITOLA TŘICÁTÁ: Odchod yaduovské dynastie
KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ: Odchod Pána Śrī Kṛṣṇy