Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.46

Verš

śayyāsanāṭanālāpa-
krīḍā-snānādi-karmasu
na viduḥ santam ātmānaṁ
vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa-cetasaḥ

Synonyma

śayyā — spánku; āsana — sezení; aṭana — chůze; ālāpa — hovoru; krīḍa — hře; snāna — koupeli; ādi — a tak dále; karmasu — při činnostech; na viduḥ — nebyli si vĕdomi; santam — přítomná; ātmānam — jejich vlastní já; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; kṛṣṇa — (pohrouženi) v Kṛṣṇovi; cetasaḥ — jejichž mysli.

Překlad

Vṛṣṇiovci byly tak pohrouženi ve vĕdomí Kṛṣṇy, že zapomnĕli na svá vlastní tĕla, zatímco spali, sedĕli, chodili, hovořili, hráli si, koupali se a tak dále.