Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.43

Verš

devāsurāhava-hatā
daiteyā ye su-dāruṇāḥ
te cotpannā manuṣyeṣu
prajā dṛptā babādhire

Synonyma

deva-asura — mezi polobohy a démony; āhava — ve válkách; hatāḥ — zabití; daiteyāḥ — démoni; ye — kteří; su — velmi; dāruṇāḥ — divocí; te — oni; ca — a; utpannāḥ — povstali; manuṣyeṣu — mezi lidskými bytostmi; prajāḥ — obyvatelstvo; dṛptāḥ — domýšliví; babādhire — sužovali.

Překlad

Divocí potomci Diti, kteří byli zabiti v minulých vĕcích v bitvách mezi polobohy a démony, se narodili mezi lidskými bytostmi a domýšlivĕ sužovali lidi.