Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.41

Verš

tisraḥ koṭyaḥ sahasrāṇām
aṣṭāśīti-śatāni ca
āsan yadu-kulācāryāḥ
kumārāṇām iti śrutam

Synonyma

tisraḥ — tři; koṭyaḥ — (krát) deset miliónů; sahasrāṇām — tisíc; aṣṭā-aśīti — osmdesát osm; śatāni — stovek; ca — a; āsan — bylo; yadu-kula — yaduovského rodu; ācāryāḥ — učitelů; kumārāṇām — pro dĕti; iti — takto; śrutam — bylo vyslechnuto.

Překlad

Slyšel jsem z autoritativních zdrojů, že yaduovský rod jen kvůli vzdĕlávání svých dĕtí zamĕstnával 38 800 000 učitelů.