Skip to main content

Sloka 19

Text 19

Verš

Text

kiṁ nv ācaritam asmābhir
malayānila te ’priyam
govindāpāṅga-nirbhinne
hṛdīrayasi naḥ smaram
kiṁ nv ācaritam asmābhir
malayānila te ’priyam
govindāpāṅga-nirbhinne
hṛdīrayasi naḥ smaram

Synonyma

Synonyms

kim — jaký; nu — vskutku; ācaritam — vykonaný čin; asmābhiḥ — námi; malaya — z pohoří Malaya; anila — ó vánku; te — tobĕ; apriyam — působící nelibost; govinda — Kṛṣṇy; apāṅga — pohledy úkosem; nirbhinne — která byla zničena; hṛdi — v srdcích; īrayasi — vzbuzuješ; naḥ — náš; smaram — chtíč.

kim — what; nu — indeed; ācaritam — action done; asmābhiḥ — by us; malaya — of the Malaya mountain range; anila — O wind; te — to you; apriyam — displeasing; govinda — of Kṛṣṇa; apāṅga — by the sidelong glances; nirbhinne — which has been shattered; hṛdi — in the hearts; īrayasi — you are inspiring; naḥ — our; smaram — lust.

Překlad

Translation

Ó vánku z pohoří Malaya, čím jsme způsobily tvou nelibost, že vzbuzuješ chtíč v našich srdcích, která již zničily Govindovy pohledy úkosem?

O Malayan breeze, what have we done to displease you, so that you stir up lust in our hearts, which have already been shattered by Govinda’s sidelong glances?