Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.19

Verš

kiṁ nv ācaritam asmābhir
malayānila te ’priyam
govindāpāṅga-nirbhinne
hṛdīrayasi naḥ smaram

Synonyma

kim — jaký; nu — vskutku; ācaritam — vykonaný čin; asmābhiḥ — námi; malaya — z pohoří Malaya; anila — ó vánku; te — tobĕ; apriyam — působící nelibost; govinda — Kṛṣṇy; apāṅga — pohledy úkosem; nirbhinne — která byla zničena; hṛdi — v srdcích; īrayasi — vzbuzuješ; naḥ — náš; smaram — chtíč.

Překlad

Ó vánku z pohoří Malaya, čím jsme způsobily tvou nelibost, že vzbuzuješ chtíč v našich srdcích, která již zničily Govindovy pohledy úkosem?