Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.18

Verš

tvaṁ yakṣmaṇā balavatāsi gṛhīta indo
kṣīṇas tamo na nija-dīdhitibhiḥ kṣiṇoṣi
kaccin mukunda-gaditāni yathā vayaṁ tvaṁ
vismṛtya bhoḥ sthagita-gīr upalakṣyase naḥ

Synonyma

tvam — ty; yakṣmaṇā — úbytĕmi; bala-vatā — mocnými; asi — jsi; gṛhītaḥ — postižen; indo — ó mĕsíci; kṣīṇaḥ — vyhublý; tamaḥ — temnotu; na — ne; nija — tvými; dīdhitibhiḥ — paprsky; kṣiṇoṣi — ničíš; kaccit — zda; mukunda-gaditāni — Mukundovy výroky; yathā — jako; vayam — my; tvam — ty; vismṛtya — zapomínající; bhoḥ — drahý; sthagita — ohromená; gīḥ — jehož řeč; upalakṣyase — jevíš se; naḥ — nám.

Překlad

Můj drahý mĕsíci, trpíš tĕžkou tuberkulózou, a proto jsi tak vyhublý, že nedokážeš rozptýlit temnotu svými paprsky. Nebo vypadáš ohromenĕ, protože si, tak jako my, nemůžeš vzpomenout na povzbuzující sliby, které ti Mukunda kdysi dal?