Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.12

Verš

naṭānāṁ nartakīnāṁ ca
gīta-vādyopajīvinām
krīḍālaṅkāra-vāsāṁsi
kṛṣṇo ’dāt tasya ca striyaḥ

Synonyma

naṭānām — umĕlcům; nartakīnām — umĕlkyním; ca — a; gīta — zpĕvem; vādya — a hrou na hudební nástroje; upajīvinām — kteří se živili; krīḍā — ze svých zábav; alaṅkāra — ozdoby; vāsāṁsi — a šaty; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; adāt — dal; tasya — Jeho; ca — a; striyaḥ — manželky.

Překlad

Potom Pán Kṛṣṇa a Jeho manželky rozdali ozdoby a šaty, které mĕli na sobĕ při svých vodních zábavách umĕlcům a umĕlkyním živícím se zpĕvem a hrou na hudební nástroje.