Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.11

Verš

kṛṣṇas tu tat-stana-viṣajjita-kuṅkuma-srak
krīḍābhiṣaṅga-dhuta-kuntala-vṛnda-bandhaḥ
siñcan muhur yuvatibhiḥ pratiṣicyamāno
reme kareṇubhir ivebha-patiḥ parītaḥ

Synonyma

kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — a; tat — jejich; stana — z ňader; viṣajjita — přilepený; kuṅkuma — prášek kuṅkuma; srak — na jehož kvĕtinové girlandĕ; krīḍā — ve hře; abhiṣaṅga — kvůli Jeho pohroužení; dhuta — rozcuchaný; kuntala — kadeří; vṛnda — množství; bandhaḥ — účes; siñcan — stříkající; muhuḥ — opakovanĕ; yuvatibhiḥ — mladými ženami; pratiṣicyamānaḥ — postřikovaný na oplátku; reme — užíval si; kareṇubhiḥ — slonicemi; iva — jako; ibha-patiḥ — král slonů; parītaḥ — obklopený.

Překlad

Kvĕtinová girlanda Pána Kṛṣṇy se potřísnila kuṅkumou z jejich ňader a bohaté kadeře se Mu rozcuchaly následkem pohroužení ve hře. Zatímco Pán opakovanĕ stříkal na své mladé společnice a ony zase na Nĕho, užíval si jako král slonů ve společnosti svého houfu slonic.