Skip to main content

Sloka 17

ТЕКСТ 17

Verš

Текст

evaṁ sva-geha-dāmāni
yaśodā sandadhaty api
gopīnāṁ susmayantīnāṁ
smayantī vismitābhavat
эва сва-геха-дмни
йаод сандадхатй апи
гопӣн сусмайантӣн
смайантӣ висмитбхават

Synonyma

Пословный перевод

evam — takto; sva-geha-dāmāni — všechny provazy, které byly v domácnosti; yaśodā — matka Yaśodā; sandadhati api — ačkoliv postupně navázala; gopīnām — když všechny ostatní starší gopī, přítelkyně matky Yaśody; su-smayantīnām — všechny se tím bavily; smayantī — matka Yaśodā se také smála; vismitā abhavat — byly ohromené.

эвам — так; сва-геха-дмни — все веревки, которые были в доме; йаод — матушка Яшода; сандадхати апи — хотя и связывает; гопӣнм — при других пожилых гопи, подругах матушки Яшоды; су-смайантӣнм — улыбающихся (на эту потеху); смайантӣ — улыбающаяся (матушка Яшода); висмит абхават — была очень удивлена.

Překlad

Перевод

Tak matka Yaśodā svázala všechny provazy, které měla v domácnosti, ale svázat Kṛṣṇu se jí přesto nepodařilo. Její přítelkyně, starší gopī ze sousedství, se smály a bavily se tím. I matka Yaśodā se usmívala, přestože se tolik namáhala. Všechny byly ohromené.

Матушка Яшода собрала все веревки, которые были в доме, соединяя их одну за другой, но так и не смогла связать Кришну. Ее подруги, пожилые соседки-гопи, улыбались, наслаждаясь этой потехой. Сама же Яшода, хоть и устала связывать веревки, тоже улыбалась. Все они были крайне удивлены.

Význam

Комментарий

Tato událost byla skutečně úžasná, protože Kṛṣṇa byl jen dítě s malýma ručkama. Na Jeho svázání by musel stačit provaz dlouhý ani ne půl metru. Všechny provazy v domě musely být dohromady dlouhé stovky metrů, ale přesto Ho nebylo možné spoutat, protože i po navázání byly stále krátké. Matka Yaśodā a její přítelkyně gopī přirozeně uvažovaly: “Jak je to možné?” Všechny se při pohledu na tuto komickou příhodu smály. První provaz byl krátký o šířku dvou prstů a poté, co k němu byl přidán další provaz, stále dva prsty chyběly. Kdyby se sečetlo, oč byly krátké všechny provazy dohromady, muselo by to činit šířku stovek prstů. To bylo jistě důvodem k údivu. Byl to další případ, kdy Kṛṣṇa své matce a jejím přítelkyním ukázal svou nepochopitelnou moc.

Этот эпизод удивителен потому, что в то время Кришна был совсем маленьким ребенком с крошечными ручками. Чтобы связать Его, вполне должно было хватить полуметровой веревки. А длина веревки, получившейся из всех веревок в доме, была, наверное, сотни метров, но все равно она оказалась слишком коротка, чтобы связать Кришну. Матушка Яшода и ее подруги, конечно же, думали: «Как такое может быть?» Дивясь на это, все они улыбались. Первая веревка была коротка на ширину двух пальцев, но, когда к ней добавили вторую веревку, она все равно оказалась на два пальца короче, чем надо. И если каждая веревка была коротка на ширину двух пальцев, тогда все эти веревки, вместе взятые, были на ширину сотен пальцев короче, чем требовалось. Тут действительно было чему удивляться. Так Кришна еще раз продемонстрировал матери и ее подругам Свое непостижимое могущество.