Skip to main content

Sloka 16

ТЕКСТ 16

Verš

Текст

yadāsīt tad api nyūnaṁ
tenānyad api sandadhe
tad api dvy-aṅgulaṁ nyūnaṁ
yad yad ādatta bandhanam
йадсӣт тад апи нйӯна
теннйад апи сандадхе
тад апи двй-агула нйӯна
йад йад датта бандханам

Synonyma

Пословный перевод

yadā — když; āsīt — stal se; tat api — dokonce i nový provaz, který byl navázán; nyūnam — stále krátký; tena — potom, s tímto druhým provazem; anyat api — ještě jiný provaz; sandadhe — spojila; tat api — ten také; dvi-aṅgulam — o dva prsty; nyūnam — zůstával krátký; yat yat ādatta — tak to bylo vždy, s každým provazem, který přidala; bandhanam — aby spoutala Kṛṣṇu.

йад — когда; сӣт — стала; тат апи — даже та (новая, удлиненная веревка); нйӯнам — недостаточная; тена — с ней (с новой веревкой); анйат апи — еще одну; сандадхе — соединила; тат апи — та тоже; дви-агулам — на два пальца; нйӯнам — недостающая; йат йат датта — сколько бы (веревок) ни добавляла; бандханам — связывания (Кришны).

Překlad

Перевод

Nový provaz byl také o dva prsty kratší a dva prsty chyběly i po přidání dalšího provazu. Ať přidala provazů sebevíc, stále to nestačilo; s tím, že byly pokaždé krátké, se nedalo nic udělat.

Удлиненная веревка тоже оказалась на два пальца короче, чем надо, и, когда матушка Яшода привязала к ней еще одну веревку, она все равно осталась на два пальца короче. Сколько бы веревок ни добавляла матушка Яшода, все они оказывались слишком короткими, и с этим ничего нельзя было поделать.