Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Texto

yadāsīt tad api nyūnaṁ
tenānyad api sandadhe
tad api dvy-aṅgulaṁ nyūnaṁ
yad yad ādatta bandhanam
yadāsīt tad api nyūnaṁ
tenānyad api sandadhe
tad api dvy-aṅgulaṁ nyūnaṁ
yad yad ādatta bandhanam

Synonyma

Palabra por palabra

yadā — když; āsīt — stal se; tat api — dokonce i nový provaz, který byl navázán; nyūnam — stále krátký; tena — potom, s tímto druhým provazem; anyat api — ještě jiný provaz; sandadhe — spojila; tat api — ten také; dvi-aṅgulam — o dva prsty; nyūnam — zůstával krátký; yat yat ādatta — tak to bylo vždy, s každým provazem, který přidala; bandhanam — aby spoutala Kṛṣṇu.

yadā — cuando; āsīt — se volvió; tat api — incluso la nueva cuerda que había añadido; nyūnam — aún corta; tena — entonces, con la segunda cuerda; anyat api — otra cuerda más; sandadhe — ella unió; tat api — también esa; dvi-aṅgulam — el tamaño de dos dedos; nyūnam — siguió siendo corta; yat yat ādatta — de ese modo, una tras otra, todas las cuerdas que unió; bandhanam — para atar a Kṛṣṇa.

Překlad

Traducción

Nový provaz byl také o dva prsty kratší a dva prsty chyběly i po přidání dalšího provazu. Ať přidala provazů sebevíc, stále to nestačilo; s tím, že byly pokaždé krátké, se nedalo nic udělat.

Pero a la nueva cuerda le faltaba también el ancho de dos dedos. Cuando le añadió otro cabo, seguía siendo dos dedos demasiado corta. Por más cuerdas que añadía, no conseguía nada; no había manera de completar aquella separación.