Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Text

yadāsīt tad api nyūnaṁ
tenānyad api sandadhe
tad api dvy-aṅgulaṁ nyūnaṁ
yad yad ādatta bandhanam
yadāsīt tad api nyūnaṁ
tenānyad api sandadhe
tad api dvy-aṅgulaṁ nyūnaṁ
yad yad ādatta bandhanam

Synonyma

Synonyms

yadā — když; āsīt — stal se; tat api — dokonce i nový provaz, který byl navázán; nyūnam — stále krátký; tena — potom, s tímto druhým provazem; anyat api — ještě jiný provaz; sandadhe — spojila; tat api — ten také; dvi-aṅgulam — o dva prsty; nyūnam — zůstával krátký; yat yat ādatta — tak to bylo vždy, s každým provazem, který přidala; bandhanam — aby spoutala Kṛṣṇu.

yadā — when; āsīt — became; tat api — even the new rope that had been joined; nyūnam — still short; tena — then, with the second rope; anyat api — another rope also; sandadhe — she joined; tat api — that also; dvi-aṅgulam — by a measurement of two fingers; nyūnam — remained short; yat yat ādatta — in this way, one after another, whatever ropes she joined; bandhanam — for binding Kṛṣṇa.

Překlad

Translation

Nový provaz byl také o dva prsty kratší a dva prsty chyběly i po přidání dalšího provazu. Ať přidala provazů sebevíc, stále to nestačilo; s tím, že byly pokaždé krátké, se nedalo nic udělat.

This new rope also was short by a measurement of two fingers, and when another rope was joined to it, it was still two fingers too short. As many ropes as she joined, all of them failed; their shortness could not be overcome.