Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.9.10

Verš

anvañcamānā jananī bṛhac-calac-
chroṇī-bharākrānta-gatiḥ sumadhyamā
javena visraṁsita-keśa-bandhana-
cyuta-prasūnānugatiḥ parāmṛśat

Synonyma

anvañcamānā — rychle běžící za Kṛṣṇou; jananī — matka Yaśodā; bṛhat-calat-śroṇī-bhara-ākrānta-gatiḥ — přetížený vahou jejích velkých prsou, unavila se a musela zpomalit; su-madhyamā — jelikož její útlý pás; javena — jelikož utíkala velice rychle; visraṁsita-keśa-bandhana — z jejího účesu, který se uvolnil; cyuta-prasūna-anugatiḥ — byla následována květy, které za ní padaly; parāmṛśat — nakonec se jí Kṛṣṇu podařilo chytit.

Překlad

Když matka Yaśodā běžela za Kṛṣṇou, její útlý pás byl přetížený váhou jejích těžkých prsou, a proto musela přirozeně zpomalit. Jelikož pronásledovala Kṛṣṇu velice rychle, vlasy se jí uvolnily a padaly za ní květy, které v nich měla připevněné. Přesto se jí podařilo svého syna Kṛṣṇu chytit.

Význam

Yogīni se nedokáží Kṛṣṇy zmocnit ani pomocí náročné askeze, ale matka Yaśodā Ho nakonec přes všechny překážky bez potíží chytila. To je rozdíl mezi yogīnem a bhaktou. Yogīni nemohou vstoupit ani do Kṛṣṇovy záře. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭiṣu (Brahma-saṁhitā 5.40). V této záři spočívají milióny vesmírů, ale yogīni a jñānī do ní nemohou vstoupit ani po mnoha letech askeze, zatímco bhaktové se mohou Kṛṣṇy zmocnit pouhou láskou a náklonností. To je příklad, který zde ukázala matka Yaśodā. Proto Kṛṣṇa potvrzuje, že pokud Ho chce někdo chytit, musí začít s oddanou službou.

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram

Bhaktové snadno vstoupí i na Kṛṣṇovu planetu, ale méně inteligentní yogīni a jñānī se budou pomocí své meditace za Kṛṣṇou stále jen honit. Dokonce i když se dostanou do Kṛṣṇovy záře, poklesnou.