Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.89.59

Verš

pūrṇa-kāmāv api yuvāṁ
nara-nārāyaṇāv ṛṣī
dharmam ācaratāṁ sthityai
ṛṣabhau loka-saṅgraham

Synonyma

pūrṇa — úplní; kāmau — ve všech tužbách; api — ačkoliv; yuvām — vy dva; nara-nārāyaṇau ṛṣī — jako mudrci Nara a Nārāyaṇa; dharmam — zásady náboženství; ācaratām — mĕli byste následovat; sthityai — pro jeho udržování; ṛṣabhau — nejlepší ze všech osob; loka-saṅgraham — ve prospĕch obyčejných lidí.

Překlad

Ačkoliv jsou všechny vaše touhy zcela splnĕné, ó nejlepší ze vznešených osobností, ve prospĕch obyčejných lidí byste mĕli jít nadále příkladem zbožného chování jako mudrci Nara a Nārāyaṇa.