Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.89.52

Verš

tataḥ praviṣṭaḥ salilaṁ nabhasvatā
balīyasaijad-bṛhad-ūrmi-bhūṣaṇam
tatrādbhutaṁ vai bhavanaṁ dyumat-tamaṁ bhrājan-maṇi-stambha-sahasra-śobhitam

Synonyma

tataḥ — z toho; praviṣṭaḥ — vstoupili do; salilam — vody; nabhasvatā — vĕtrem; balīyasā — mocným; ejat — pohybujícími se; bṛhat — obrovskými; ūrmi — vlnami; bhūṣaṇam — jehož ozdoby; tatra — tam; adbhutam — úžasné; vai — vskutku; bhavanam — sídlo; dyumat-tamam — svrchovanĕ zářivé; bhrājat — jasnĕ zářící; maṇi — s drahokamy; stambha — sloupů; sahasra — tisícovkami; śobhitam — zkrášlené.

Překlad

Z té oblasti vstoupili do masy zářivé vody s obrovskými vlnami zvedanými mocným vĕtrem. V tom oceánu Arjuna spatřil úžasný palác, zářivĕjší než vše, co kdy předtím vidĕl. Jeho krásu zvyšovaly tisíce zdobených sloupů posázených zářivými drahokamy.