Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.89.46

Verš

iti sambhāṣya bhagavān
arjunena saheśvaraḥ
divyaṁ sva-ratham āsthāya
pratīcīṁ diśam āviśat

Synonyma

iti — takto; sambhāṣya — hovořící; bhagavān — Osobnost Božství; arjunena saha — s Arjunou; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; divyam — božského; sva — svého; ratham — kočáru; āsthāya — usedající do; pratīcīm — západního; diśam — smĕru; āviśat — vstoupil do.

Překlad

Když to Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Arjunovi oznámil, vybídl ho, aby si k Nĕmu přisedl do Jeho božského kočáru a spolu vyrazili k západu.