Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.89.39

Verš

tadāha vipro vijayaṁ
vinindan kṛṣṇa-sannidhau
mauḍhyaṁ paśyata me yo ’haṁ
śraddadhe klība-katthanam

Synonyma

tadā — potom; āha — řekl; vipraḥbrāhmaṇa; vijayam — Arjunovi; vinindan — kritizující; kṛṣṇa-sannidhau — v přítomnosti Pána Kṛṣṇy; mauḍhyam — pošetilost; paśyata — jen pohleďte na; me — mou; yaḥ — kterou; aham — já; śraddadhe — důvĕřoval jsem; klība — impotentního eunucha; katthanam — vychloubání.

Překlad

Brāhmaṇa pak Arjunu zesmĕšnil před Pánem Kṛṣṇou: „Jen pohleďte, jak pošetilý jsem byl, když jsem důvĕřoval eunuchovu vychloubání!“