Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.89.29

Verš

ahaṁ prajāḥ vāṁ bhagavan
rakṣiṣye dīnayor iha
anistīrṇa-pratijño ’gniṁ
pravekṣye hata-kalmaṣaḥ

Synonyma

aham — já; prajāḥ — potomstvo; vām — vás dvou (tebe a tvé manželky); bhagavan — ó pane; rakṣiṣye — ochráním; dīnayoḥ — ubohých; iha — v tomto ohledu; anistīrṇa — neplnící; pratijñaḥ — svůj slib; agnim — ohnĕ; pravekṣye — vstoupím do; hata — zničené; kalmaṣaḥ — jehož znečištĕní.

Překlad

„Můj pane, ochráním potomstvo tvé a tvojí manželky, kteří trpíte takovou úzkostí. A pokud tento slib nesplním, vstoupím do ohnĕ, abych odčinil svůj hřích.“

Význam

Ušlechtilý Arjuna by nemohl snést hanbu v podobĕ nesplnĕní slibu. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītĕ (2.34): sambhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate: „Pro osobu požívající vážnosti je ostuda horší než smrt.“