Skip to main content

Sloka 24

Text 24

Verš

Text

hiṁsā-vihāraṁ nṛpatiṁ
duḥśīlam ajitendriyam
prajā bhajantyaḥ sīdanti
daridrā nitya-duḥkhitāḥ
hiṁsā-vihāraṁ nṛpatiṁ
duḥśīlam ajitendriyam
prajā bhajantyaḥ sīdanti
daridrā nitya-duḥkhitāḥ

Synonyma

Synonyms

hiṁsā — násilí; vihāram — jehož zábava; nṛ-patim — tomuto králi; duḥśīlam — zlotřilému; ajita — nepřemožené; indriyam — jehož smysly; prajāḥ — obyvatelé; bhajantyaḥ — sloužící; sīdanti — trpí úzkostí; daridrāḥ — chudí; nitya — vždy; duḥkhitāḥ — nešťastní.

hiṁsā — violence; vihāram — whose sport; nṛ-patim — this King; duḥśīlam — wicked; ajita — unconquered; indriyam — whose senses; prajāḥ — the citizens; bhajantyaḥ — serving; sīdanti — suffer distress; daridrāḥ — poverty-stricken; nitya — always; duḥkhitāḥ — unhappy.

Překlad

Translation

Ovčané sloužící tak zlotřilému králi, kterého tĕší násilí a nedokáže ovládat své smysly, jsou odsouzeni k tomu, aby trpĕli chudobou a neustálým neštĕstím.

Citizens serving such a wicked king, who takes pleasure in violence and cannot control his senses, are doomed to suffer poverty and constant misery.