Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.89.24

Verš

hiṁsā-vihāraṁ nṛpatiṁ
duḥśīlam ajitendriyam
prajā bhajantyaḥ sīdanti
daridrā nitya-duḥkhitāḥ

Synonyma

hiṁsā — násilí; vihāram — jehož zábava; nṛ-patim — tomuto králi; duḥśīlam — zlotřilému; ajita — nepřemožené; indriyam — jehož smysly; prajāḥ — obyvatelé; bhajantyaḥ — sloužící; sīdanti — trpí úzkostí; daridrāḥ — chudí; nitya — vždy; duḥkhitāḥ — nešťastní.

Překlad

Ovčané sloužící tak zlotřilému králi, kterého tĕší násilí a nedokáže ovládat své smysly, jsou odsouzeni k tomu, aby trpĕli chudobou a neustálým neštĕstím.