Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.88.7

Verš

sa āha bhagavāṁs tasmai
prītaḥ śuśrūṣave prabhuḥ
nṛṇāṁ niḥśreyasārthāya
yo ’vatīrṇo yadoḥ kule

Synonyma

saḥ — On; āha — pravil; bhagavān — Nejvyšší Pán; tasmai — jemu; prītaḥ — potĕšený; śuśrūṣave — který dychtil naslouchat; prabhuḥ — jeho vládce; nṛṇām — všech lidí; niḥśreyasa — svrchovanému prospĕchu; arthāya — kvůli; yaḥ — který; avatīrṇaḥ — sestoupil; yadoḥ — krále Yadua; kule — v rodinĕ.

Překlad

Tato otázka Śrī Kṛṣṇu, králova Pána a vládce, který sestoupil v rodinĕ Yadua, aby udĕlil svrhované dobro všem lidem, potĕšila. Pán odpovĕdĕl takto, zatímco král dychtivĕ naslouchal.