Skip to main content

Sloka 4

ТЕКСТ 4

Verš

Текст

tato vikārā abhavan
ṣoḍaśāmīṣu kañcana
upadhāvan vibhūtīnāṁ
sarvāsām aśnute gatim
тато викр абхаван
шоамӣшу качана
упадхван вибхӯтӣн
сарвсм ануте гатим

Synonyma

Пословный перевод

tataḥ — z toho (falešného ega); vikārāḥ — přemĕn; abhavan — projevilo se; ṣoḍaśa — šestnáct; amīṣu — mezi tĕmi; kañcana — jakékoliv; upadhāvan — usilování; vibhūtīnām — o hmotné statky; sarvāsām — všech; aśnute — užívá si; gatim — získání.

тата — этого (ложного эго); викр — преобразования; абхаван — проявились; шоаа — шестнадцать; амӣшу — среди них; качана — к любому; упадхван — стремясь; вибхӯтӣнм — из материальных благ; сарвсм — всех; ануте — наслаждается; гатим — обретением.

Překlad

Перевод

Jako přemĕny tohoto falešného ega se vyvinulo šestnáct prvků. Když oddaný Pána Śivy uctívá jeho projev v kterémkoliv z tĕchto prvků, získá odpovídající příjemné bohatství všeho druhu.

Из этого ложного эго возникают шестнадцать элементов. Когда преданный Господа Шивы поклоняется его проявлению в образе любого из этих элементов, он обретает всевозможные богатства, связанные с этим элементом.

Význam

Комментарий

Falešné ego se promĕňuje v mysl, deset smyslů (oči, uši, nos, jazyk, kůži, ruce, nohy, hlas, genitálie a konečník) a pĕt fyzických živlů (zemi, vodu, oheň, vzduch a éter). Pán Śiva se zjevuje ve zvláštní podobĕ zvané liṅga v každé z tĕchto šestnácti podstat, které jsou uctívány individuálnĕ jako božstva v různých posvátných oblastech vesmíru. Oddaný Śivy může uctívat jeden z jeho konkrétních liṅgamů, aby získal odpovídající mystické majestáty. Ākāśa-liṅga Pána Śivy tedy udĕluje majestáty éteru, jyotir-liṅga udĕluje majestáty ohnĕ, a tak dále.

Ложное эго превращается в ум, десять чувств (глаза, уши, нос, язык, кожу, руки, стопы, голос, гениталии и анус) и пять грубых элементов (землю, воду, огонь, воздух и эфир). Господь Шива проявляет себя в особой форме лингамов в каждом из этих шестнадцати элементов, и в разных святых местах вселенной этим формам поклоняются как божествам. Преданные Шивы обычно поклоняются какому-то из этих лингамов, чтобы обрести мистические способности, связанные с ним. К примеру, акаша-лингам Господа Шивы дарует достояния, связанные с эфиром, джьотир-лингам может дать богатства, связанные с огнем, и т. д.