Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.88.4

Verš

tato vikārā abhavan
ṣoḍaśāmīṣu kañcana
upadhāvan vibhūtīnāṁ
sarvāsām aśnute gatim

Synonyma

tataḥ — z toho (falešného ega); vikārāḥ — přemĕn; abhavan — projevilo se; ṣoḍaśa — šestnáct; amīṣu — mezi tĕmi; kañcana — jakékoliv; upadhāvan — usilování; vibhūtīnām — o hmotné statky; sarvāsām — všech; aśnute — užívá si; gatim — získání.

Překlad

Jako přemĕny tohoto falešného ega se vyvinulo šestnáct prvků. Když oddaný Pána Śivy uctívá jeho projev v kterémkoliv z tĕchto prvků, získá odpovídající příjemné bohatství všeho druhu.

Význam

Falešné ego se promĕňuje v mysl, deset smyslů (oči, uši, nos, jazyk, kůži, ruce, nohy, hlas, genitálie a konečník) a pĕt fyzických živlů (zemi, vodu, oheň, vzduch a éter). Pán Śiva se zjevuje ve zvláštní podobĕ zvané liṅga v každé z tĕchto šestnácti podstat, které jsou uctívány individuálnĕ jako božstva v různých posvátných oblastech vesmíru. Oddaný Śivy může uctívat jeden z jeho konkrétních liṅgamů, aby získal odpovídající mystické majestáty. Ākāśa-liṅga Pána Śivy tedy udĕluje majestáty éteru, jyotir-liṅga udĕluje majestáty ohnĕ, a tak dále.