Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.88.33

Verš

yadi vas tatra viśrambho
dānavendra jagad-gurau
tarhy aṅgāśu sva-śirasi
hastaṁ nyasya pratīyatām

Synonyma

yadi — jestli; vaḥ — tvá; tatra — v nĕho; viśrambhaḥ — víra; dānava-indra — ó nejlepší z démonů; jagat — vesmíru; gurau — jako duchovního mistra; tarhi — pak; aṅga — Můj milý příteli; āśu — právĕ teď; sva — svou; śirasi — na hlavu; hastam — ruku; nyasya — pokládající; pratīyatām — jen pohleď.

Překlad

Ó nejlepší z démonů, jestli mu vĕříš, protože je duchovní mistr vesmíru, pak si bez meškání polož ruku na hlavu a hleď, co se stane.