Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.88.31

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ bhagavatā pṛṣṭo
vacasāmṛta-varṣiṇā
gata-klamo ’bravīt tasmai
yathā-pūrvam anuṣṭhitam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; pṛṣṭaḥ — dotázaný; vacasā — slovy; amṛta — nektar; varṣiṇā — která pršela; gata — zmizelá; klamaḥ — jeho únava; abravīt — řekl; tasmai — Mu; yathā — jak; pūrvam — předtím; anuṣṭhitam — učinil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když byl Vṛka takto dotázán Osobností Božství slovy, která se na nĕho řinula jako sladký nektar, cítil, že jeho únava je pryč. Popsal Pánu všechno, co učinil.