Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.88.3

Verš

śrī-śuka uvāca
śivaḥ śakti-yutaḥ śaśvat
tri-liṅgo guṇa-saṁvṛtaḥ
vaikārikas taijasaś ca
tāmasaś cety ahaṁ tridhā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śuka pravil; śivaḥ — Pán Śiva; śakti — se svou energií, hmotnou přírodou; yutaḥ — spojený; śaśvat — vždy; tri — tři; liṅgaḥ — jehož projevené rysy; guṇa — kvalitami; saṁvṛtaḥ — žádaný; vaikārikaḥ — falešné ego v kvalitĕ dobra; taijasaḥ — falešné ego v kvalitĕ vášnĕ; ca — a; tāmasaḥ — falešné ego v kvalitĕ nevĕdomosti; ca — a; iti — takto; aham — princip hmotného ega; tridhā — trojí.

Překlad

Śrī Śukadeva pravil: Pán Śiva je vždy spojen se svou osobní energií, hmotnou přírodou. Projevuje se ve třech rysech na žádost jejích třech kvalit, a tak ztĕlesňuje trojí princip hmotného ega v dobru, vášni a nevĕdomosti.