Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.88.29

Verš

śrī-bhagavān uvāca
śākuneya bhavān vyaktaṁ
śrāntaḥ kiṁ dūram āgataḥ
kṣaṇaṁ viśramyatāṁ puṁsa
ātmāyaṁ sarva-kāma-dhuk

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; śākuneya — ó synu Śakuniho; bhavān — ty; vyaktam — očividnĕ; śrāntaḥ — jsi unavený; kim — z jakého důvodu; dūram — zdaleka; āgataḥ — přišel jsi; kṣaṇam — na chvíli; viśramyatām — prosím odpočiň si; puṁsaḥ — osoby; ātmā — tĕlo; ayam — toto; sarva — všechny; kāma — touhy; dhuk — udĕlující jako kravské mléko.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý synu Śakuniho, vypadáš unavenĕ. Proč jsi přišel z takové dálky? Na chvíli si odpočiň, prosím. Koneckonců, to naše tĕlo plní všechny naše touhy.

Význam

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda komentuje: „Než mohl démon protestovat, že nemá na odpočinek čas, Pán ho poučil o důležitosti tĕla, a to démona přesvĕdčilo. Každý človĕk, a zvláštĕ démon, považuje tĕlo za velmi důležité.“