Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.87.5

Verš

ekadā nārado lokān
paryaṭan bhagavat-priyaḥ
sanātanam ṛṣiṁ draṣṭuṁ
yayau nārāyaṇāśramam

Synonyma

ekadā — jednou; nāradaḥ — Nārada Muni; lokān — svĕty; paryaṭan — cestující skrze; bhagavat — Nejvyššího Pána; priyaḥ — milovaný; sanātanam — prvotního; ṛṣim — božského mudrce; draṣṭum — vidĕt; yayau — vydal se; nārāyaṇa-āśramam — do poustevny Pána Nārāyaṇa Ṛṣiho.

Překlad

Pánův milovaný oddaný Nārada se jednou při svých cestách po různých planetách vesmíru vydal navštívit prvotního mudrce Nārāyaṇa v Jeho āśramu.