Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.87.48

Verš

sabhājito bhagavatā
kṛtāsana-parigrahaḥ
tasmai tad varṇayām āsa
nārāyaṇa-mukhāc chrutam

Synonyma

sabhājitaḥ — uctĕný; bhagavatā — osobní expanzí Nejvyššího Pána (Vyāsadevou); kṛta — když učinil; āsana — sedadla; parigrahaḥ — přijetí; tasmai — jemu; tat — to; varṇayām āsa — popsal; nārāyaṇa-mukhāt — z úst Śrī Nārāyaṇa Ṛṣiho; śrutam — co slyšel.

Překlad

Vyāsadeva, inkarnace Osobnosti Božství, Nāradu Muniho uctivĕ přivítal a nabídl mu sedadlo, které Nārada přijal. Pak popsal Vyāsovi, co slyšel od Śrī Nārāyaṇa Ṛṣiho.