Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.87.45

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ sa ṛṣiṇādiṣṭaṁ
gṛhītvā śraddhayātmavān
pūrṇaḥ śruta-dharo rājann
āha vīra-vrato muniḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; saḥ — on (Nārada); ṛṣiṇā — od mudrce (Śrī Nārāyaṇa Ṛṣiho); ādiṣṭam — jenž dostal pokyn; gṛhītvā — poté, co přijal; śraddhayā — vĕrnĕ; ātma-vān — vyrovnaný; pūrṇaḥ — úspĕšný ve všech svých zámĕrech; śruta — o tom, co slyšel; dharaḥ — meditující; rājan — ó králi (Parīkṣite); āha — pravil; vīra — jako (slib) hrdinného kṣatriyi; vrataḥ — jehož slib; muniḥ — mudrc.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když dal Śrī Nārāyaṇa Ṛṣi vyrovnanému mudrci Nāradovi, jehož slib je stejnĕ hrdinný jako slib bojovníka, tento pokyn, Nārada jej přijal s pevnou vírou. Nyní byl úspĕšný ve všech svých zámĕrech. Přemýšlel o tom, co slyšel, ó králi, a takto Pánu odpovĕdĕl.