Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.6

Verš

so ’paśyat tatra mahatīṁ
kanyāṁ vīra-mano-harām
prīty-utphullekṣaṇas tasyāṁ
bhāva-kṣubdhaṁ mano dadhe

Synonyma

saḥ — on; apaśyat — spatřil; tatra — tam; mahatīm — úžasnou; kanyām — dívku; vīra — hrdiny; manaḥ-harām — okouzlující; prīti — štĕstím; utphulla — doširoka se otevírající; īkṣanaḥ — jeho oči; tasyām — k ní; bhāva — emocemi; kṣubdham — rozrušenou; manaḥ — mysl; dadhe — upnul.

Překlad

Tam spatřil úžasnou dívku Subhadru, jež okouzlovala hrdiny. Samou radostí doširoka otevřel oči a s rozrušenou myslí o ní utkvĕle rozjímal.