Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.51

Verš

śrī-bhagavān uvāca
brahmaṁs te ’nugrahārthāya
samprāptān viddhy amūn munīn
sañcaranti mayā lokān
punantaḥ pāda-reṇubhiḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; brahman — ó brāhmaṇo; te — tvoje; anugraha — aby udĕlili požehnání; arthāya — za účelem; samprāptān — přišlé; viddhi — mĕl bys znát; amūn — tyto; munīn — mudrce; sañcaranti — putují; mayā — se Mnou; lokān — všechny svĕty; punantaḥ — očišťující; pāda — ze svých nohou; reṇubhiḥ — prachem.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý brāhmaṇo, mĕl bys vĕdĕt, že tito velcí mudrci sem přišli, jen aby ti požehnali. Putují se Mnou svĕty a očišťují je prachem ze svých nohou.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že Pánu Kṛṣṇovi připadalo, že Śrutadeva Mu projevuje příliš úcty na úkor mudrců, a proto obrátil brāhmaṇovu pozornost k nim.