Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.47

Verš

hṛdi-stho ’py ati-dūra-sthaḥ
karma-vikṣipta-cetasām
ātma-śaktibhir agrāhyo
’py anty upeta-guṇātmanām

Synonyma

hṛdi — v srdci; sthaḥ — žijící; api — přestože; ati — velmi; dūra-sthaḥ — daleko; karma — hmotnými činnostmi; vikṣipta — rozrušené; cetasām — pro ty, jejichž mysli; ātma — vlastními; śaktibhiḥ — silami; agrāhyaḥ — neuchopitelný; api — i když; anti — blízko; upeta — realizované; guṇa — Tvé vlastnosti; ātmanām — jejichž srdci.

Překlad

Ale přestože žiješ v srdci, jsi velmi daleko od tĕch, kteří mají mysli rozrušené zapletením v hmotných činnostech. Svými vlastními hmotnými silami se Tĕ nikdo nemůže zmocnit, protože se zjevuješ jen v srdcích tĕch, kdo se naučili vnímat Tvé transcendentální vlastnosti.

Význam

Všemilostivý Pán dlí v srdci každé bytosti. Vidĕt Ho tam je však možné jen když je srdce dokonale očištĕné. Materialisté mohou vyžadovat, aby Bůh dokázal svou existenci tím, že se jim ukáže jako výsledek jejich empirických výzkumů, ale na tyto drzé výzvy nemusí Bůh reagovat. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītĕ (7.25):

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya
yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho 'yaṁ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam

„Nikdy se nevyjevuji hlupákům a neinteligentním jedincům. Pro nĕ jsem zahalen svou vnitřní energií, a proto nevĕdí, že jsem nezrozený a Mé existence neubývá.“