Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.44

Verš

śrutadeva uvāca
nādya no darśanaṁ prāptaḥ
paraṁ parama-pūruṣaḥ
yarhīdaṁ śaktibhiḥ sṛṣṭvā
praviṣṭo hy ātma-sattayā

Synonyma

śrutadevaḥ uvāca — Śrutadeva řekl; na — ne; adya — dnes; naḥ — námi; darśanam — možnost spatřit; prāptaḥ — získaná; param — teprve; parama — Nejvyšší; pūruṣaḥ — Pán; yarhi — když; idam — tento (vesmír); śaktibhiḥ — pomocí svých energií; sṛṣṭvā — poté, co stvořil; praviṣṭaḥ — vstoupil; hi — jistĕ; ātma — svém; sattayā — ve stavu existence.

Překlad

Śrutadeva řekl: Není to tak, že možnost spatřit Nejvyššího Pána jsme získali teprve dnes, protože ve skutečnosti jsme s Ním ve styku od doby, kdy pomocí svých energií stvořil tento vesmír a pak do nĕho ve své transcendentální podobĕ vstoupil.