Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.38

Verš

śrutadevo ’cyutaṁ prāptaṁ
sva-gṛhāñ janako yathā
natvā munīn su-saṁhṛṣṭo
dhunvan vāso nanarta ha

Synonyma

śrutadevaḥ — Śrutadeva; acyutam — Pána Kṛṣṇu; prāptam — když mĕl; sva-gṛhān — ve svém domĕ; janakaḥ — Bahulāśva; yathā — stejnĕ jako; natvā — poté, co se poklonil; munīn — mudrcům; su — velmi; saṁhṛṣṭaḥ — rozradostnĕný; dhunvan — mávající; vāsaḥ — svým odĕvem; nanarta ha — tančil.

Překlad

Śrutadeva přijal Pána Acyutu ve svém domĕ se stejným nadšením, jaké projevil král Bahulāśva. Poté, co se Pánu a mudrcům poklonil, začal Śrutadeva s velkou radostí tančit a mávat přitom svým přehozem.