Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.32

Verš

sva-vacas tad ṛtaṁ kartum
asmad-dṛg-gocaro bhavān
yad ātthaikānta-bhaktān me
nānantaḥ śrīr ajaḥ priyaḥ

Synonyma

sva — své vlastní; vacaḥ — prohlášení; tat — to; ṛtam — pravdivým; kartum — učinit; asmat — našim; dṛk — očím; gocaraḥ — přístupný; bhavān — Ty; yat — co; āttha — pravil jsi; eka-anta — s jediným cílem; bhaktāt — než oddaný; me — Můj; na — ne; anantaḥ — Pán Ananta; śrīḥ — bohynĕ Śrī; ajaḥ — nezrozený Brahmā; priyaḥ — dražší.

Překlad

Sám jsi prohlásil: „Ani Ananta, bohynĕ Śrī nebo nezrozený Brahmā Mi nejsou dražší než Můj čistý oddaný.“ A nyní se zjevuješ našim očím, abys dokázal pravdivost svých slov.