Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.24

Verš

svānugrahāya samprāptaṁ
manvānau taṁ jagad-gurum
maithilaḥ śrutadevaś ca
pādayoḥ petatuḥ prabhoḥ

Synonyma

sta — jemu; anugrahāya — projevit milost; samprāptam — nyní; manvānau — oba si myslící; tam — On; jagat — vesmíru; gurum — duchovní učitel; maithilaḥ — král Mithily; śrutadevaḥ — Śrutadeva; ca — a; pādayoḥ — u nohou; petatuḥ — padli; prabhoḥ — Pánových.

Překlad

Král Mithily i Śrutadeva padli Pánovi k nohám a každý z nich si myslel, že duchovní učitel vesmíru tam přijel jen proto, aby mu projevil milost.