Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.23

Verš

dṛṣṭvā ta uttamaḥ-ślokaṁ
prīty-utphulānanāśayāḥ
kair dhṛtāñjalibhir nemuḥ
śruta-pūrvāṁs tathā munīn

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕli; te — oni; uttamaḥ-ślokam — Pána Kṛṣṇu opĕvovaného vznešenou poezií; prīti — láskou; utphulla — rozkvétající; ānana — jejich tváře; āśayāḥ — a srdce; kaiḥ — na hlavách; dhṛta — drženými; añjalibhiḥ — se sepjatými dlanĕmi; nemuḥ — klanĕli se; śruta — o nichž slyšeli; pūrvān — dříve; tathā — také; munīn — mudrcům.

Překlad

Jakmile lidé spatřili Pána Uttamaḥśloku, tváře a srdce jim rozkvétaly láskou. S dlanĕmi sepjatými nad hlavou se klanĕli Pánu i mudrcům, kteří Ho doprovázeli a o kterých předtím jen slyšeli.