Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.14

Verš

sa uvāsa videheṣu
mithilāyāṁ gṛhāśramī
anīhayāgatāhārya-
nirvartita-nija-kriyaḥ

Synonyma

saḥ — on; uvāsa — sídlil; videheṣu — v království jménem Videha; mithilāyām — ve mĕstĕ Mithile; gṛha-āśramī — ve stavu usmĕrnĕného rodinného života; anīhayā — bez zvláštního úsilí; āgata — jež k nĕmu přicházely; āhārya — s jídlem a dalšími potřebami pro přežití; nirvartita — konal; nija — své; kriyaḥ — povinnosti.

Překlad

Žil jako zbožný hospodář ve mĕstĕ Mithile v království jménem Videha a při plnĕní svých povinností si vystačil s tĕmi prostředky živobytí, které mu přicházely samy snadno do cesty.