Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.13

Verš

śrī-śuka uvāca
kṛṣṇasyāsīd dvija-śreṣṭhaḥ
śrutadeva iti śrutaḥ
kṛṣṇaika-bhaktyā pūrṇārthaḥ
śāntaḥ kavir alampataḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva řekl; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; āsīt — byl; dvija — z brāhmaṇů; śreṣṭhaḥ — jeden z nejlepších; śrutadevaḥ — Śrutadeva; iti — tak; śrutaḥ — známý; kṛṣṇa — Pánu Kṛṣṇovi; eka — výlučné; bhaktyā — díky své oddanosti; pūrṇa — naplnĕný; arthaḥ — ve všem, co si přál; śāntaḥ — klidný; kaviḥ — učený a moudrý; alampaṭaḥ — netoužící po smyslovém požitku.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Jeden Kṛṣṇův oddaný jménem Śrutadeva byl prvotřídní brāhmaṇa Díky své čisté oddané službĕ Pánu Kṛṣṇovi byl naprosto spokojený, klidný, učený a netoužil po smyslovém požitku.