Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.10

Verš

ratha-stho dhanur ādāya
śūrāṁś cārundhato bhaṭān
vidrāvya krośatāṁ svānāṁ
sva-bhāgaṁ mṛga-rāḍ iva

Synonyma

ratha — ve svém kočáře; sthaḥ — stojící; dhanuḥ — svůj luk; ādāya — když pozvedl; śūrān — hrdiny; ca — a; arundhataḥ — snažící se ho zastavit; bhaṭān — a stráže; vidrāvya — poté, co odehnal; krośatām — zatímco rozhnĕvanĕ křičeli; svānām — její příbuzní; sva — svůj; bhāgam — právoplatný podíl; mṛga-rāṭ — král zvířat, lev; iva — jako.

Překlad

Arjuna stojící v kočáře pozvedl svůj luk a odehnal udatné bojovníky a palácové stráže, kteří se mu snažili zahradit cestu. Zatímco její příbuzní rozhnĕvanĕ křičeli, odvážel si Subhadru tak jako si lev odnáší kořist ze stáda nižších zvířat.