Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.8

Verš

tarpaṇaṁ prāṇanam apāṁ
deva tvaṁ tāś ca tad-rasaḥ
ojaḥ saho balaṁ ceṣṭā
gatir vāyos taveśvara

Synonyma

tarpaṇam — schopnost skýtat uspokojení; prāṇanam — dávání života; apām — vody; deva — ó Pane; tvam — Ty; tāḥ — ona (voda) samotná; ca — a; tat — její (vody); rasaḥ — chuť; ojaḥ — tĕlesné teplo a vitalita, díky síle životního vzduchu; sahaḥ — mentální síla; balam — a fyzická síla; ceṣṭā — úsilí; gatiḥ — a pohyb; vāyoḥ — vzduchu; tava — Tvoje; īśvara — ó nejvyšší vládce.

Překlad

Můj Pane, jsi voda a také její chuť a její schopnosti hasit žízeň a udržovat život. Projevuješ své energie skrze projevy vzduchu, jako je tĕlesné teplo, vitalita, mentální a fyzická síla, úsilí a pohyb.