Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.59

Verš

śrī-sūta uvāca
ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
caritam amṛta-kīrter varṇitaṁ vyāsa-putraiḥ
jagad-agha-bhid alaṁ tad-bhakta-sat-karṇa-pūraṁ
bhagavati kṛta-citto yāti tat-kṣema-dhāma

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta pravil (mudrcům shromáždĕným v Naimiṣāraṇyi, kterým opakoval rozhovor mezi Śukadevou Gosvāmīm a Parīkṣitem Mahārājem); yaḥ — každý, kdo; idam — tuto; anuśṛṇoti — patřičným způsobem vyslechne; śrāvayet — umožní druhým vyslechnout; — nebo; murāreḥ — Pána Kṛṣṇy, hubitele démona Mury; caritam — zábavu; amṛta — nesmrtelná; kīrteḥ — jehož sláva; varṇitam — popsanou; vyāsa-putraiḥ — ctihodným synem Vyāsadevy; jagat — vesmíru; agha — hříchy; bhit — (zábava) jež ničí; alam — beze zbytku; tat — Jeho; bhakta — pro oddané; sat — transcendentální; karṇa-pūram — ozdobu uší; bhagavati — na Nejvyššího Pána; kṛta — upírající; cittaḥ — mysl; yāti — jde; tat — Jeho; kṣema — příznivého; dhāma — do osobního sídla.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī pravil: Tato zábava, kterou sehrál Pán Murāri, jehož sláva je vĕčná, ničí všechny hříchy vesmíru a slouží jako transcendentální ozdoba pro uši Jeho oddaných. Každý, kdo pozornĕ vyslechne či vypráví tuto zábavu, jak ji líčí ctihodný syn Vyāsy, bude schopný upřít mysl v meditaci na Nejvyššího Pána a dosáhnout dokonale příznivého království Boha.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho naslouchání o podivuhodných událostech ze života Pána Kṛṣṇy ničí hříchy způsobem, který je dokonalý (alam), protože je snadný. Každý se může tohoto naslouchání snadno zúčastnit, a ti, kdo se stali oddanými Kṛṣṇy, vždy s radostí používají hovory o Nĕm jako ozdoby svých uší. Neustálé pronášení transcendentální slávy Pána Kṛṣṇy žehná všem – nejen tĕm, kdo byli přítomní, když ji Pán projevoval, ale i Śukadevovi Gosvāmīmu, Sūtovi Gosvāmīmu, všem, kdo ji od té doby slyšeli a každému obyvateli tohoto vesmíru, který o ní uslyší v budoucnosti.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmdesáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Kṛṣṇa poučuje Vasudevu a oživuje syny Devakī.“