Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.54

Verš

apāyayat stanaṁ prītā
suta-sparśa-parisnutam
mohitā māyayā viṣṇor
yayā sṛṣṭiḥ pravartate

Synonyma

apāyayat — nechala je napít se; stanam — ze svých ňader; prītā — láskyplnĕ; suta — jejích synů; sparśa — díky doteku; parisnutam — zvlhlých; mohitā — zmatená; māyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; yayā — jejímž působením; sṛṣṭiḥ — stvoření; pravartate — vzniká.

Překlad

Láskyplnĕ dovolila svým synům napít se z jejích ňader, jež zvlhla mlékem po pouhém doteku. Upadla do transu působením stejné klamné energie Pána Viṣṇua, která uvádí do chodu stvoření vesmíru.

Význam

Podle mínĕní Śrīly Jīvy Gosvāmīho se zde slovo sṛṣṭi může také vztahovat na tvůrčí proces, kterým Pánova Yogamāyā chystá podmínky pro Jeho zábavy. Rozhodnĕ nepřipadá v úvahu, že by matku Devakī mohl ovlivňovat hmotný aspekt Māyi.